Behandling

Behandlingen av ryggproblem, är naturligtvis beroende på vad orsaken till smärtorna är. Om man inte har en klar diagnos, så är det svårt att ge en adekvat och riktad behandling. 

I initialskedet, så börjar man oftast med konservativ behandling, eftersom de allra flesta besvär från rygg, oftast går tillbaka av sig själv. 

Om det inte fungerar, är det klokt med analys och riktad behandling av sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. 

I de fall den konservativa behandlingen inte hjälper, är det aktuellt att börja överväga invasiv behandling. Det innefattar bland annat injektioner och operationer. 

Beroende på problemets karaktär, så väljer man den metod som är mest optimal, för problemet i fråga. 

Det vi sysslar med på Rygg / Smärtkliniken är invasiv behandling, i huvudsak i form av injektion som riktas mot led, nerv eller disk. Detta är initialt mycket värdefullt, som en komplettering till utredningen och en precisering av diagnosen. 

Vad man väljer att göra sedan, är beroende på symtomen och diagnosen. 

De behandlingar som vi kan göra är i huvudsak röntgenguidade injektioner av de små lederna i ryggen (facettlederna), bäcken leder, fot, knä höft och skulderleder samt blockader mot nerver, både de mindre i ryggen, såväl som de stora som går ut i arm och/eller ben. 

Vi gör också testning av injektioner av disk, i de fall som det kan vara indicerat, framförallt för att få en diagnos. 

Vid vissa akuta utstrålande smärtor i ben, beroende på inflammatorisk påverkan på nervrot, så kan det ge en mycket effektiv smärtlindring att göra en rotblockad, mot den påverkade nerven (ishiasnerven).

För mer definitiv behandling av ryggsmärtor som kommer från facettleder kan man göra en Radiogrekvens behandling (RF). Mer information om detta finns här.. (länk till dokumentet RF som jag skickade tidigare)


Artros

Många patienter har besvär med Artros (slitage i ex knä eller höftled). 

Vi använder oss av en speciellt utvecklad Hyaluronsyra, CrespineGel som har generellt en mycket bra effekt på smärta och funktion. För mer info, se www.artrosbehandling.nu

Vi är en av få kliniker som gör detta för höfledsartros och fotledsartros. För att få ett bra resultat krävs det att man har full kontroll på var man sätter nålspetsen och detta får man med hjälp av röntgenomlysningen på kliniken. 

Det finns ett flertal andra kliniker i Sverige som utför dessa injektioner i knä.

Radiofrekvensdenervering (RF)

Bakgrund: Radiofrekvensdenervering är en metod som man använder för att försöka ta bort signalflödet ifrån de känselnerver som kommer från intervertebralleder (facettleder) i columna. Det vanligaste stället som man använder metoden på är i ländrygg och halsrygg. Det går även att använda den i bröstrygg samt i bäckenleder, men det är där mera osäkert hur vida effekten blir bra då det föreligger mycket variationer vad gäller nervernas lokalisering hos olika individer.

Detta är en metod som enbart används på patienter som har haft långvariga smärtor och där all annan behandling med sjukgymnastik, mediciner, träning etcetera inte har hjälpt.Metoden används för att försöka minska smärtsignalflödet ifrån en led. För att vara så säker som möjligt på att problemet kommer ifrån en led gör man en Medial Branch Block (MBB) innan en RF. MBB är en teknik där man med lokalbedövning går in och bedövar den känselnerv som kommer ifrån den specifika leden i fråga. Om man har blivit smärtlindrad under en tid (vilken kan variera beroende på vilka preparat som används) så bedöms testet som positivt. Denna teknik kan upprepas om smärtlindringens effekt är osäkert för att försöka säkerställa så gott man kan att problematiken kommer ifrån leden i fråga. Den uppskattade chansen att man får en god effekt utav en RF efter en positiv effekt utav MBB är runt 85 %. Jag har ännu inte varit med om någon patient som fått mer besvär efter en behandling och jag har i dagsläget gjort mer än 5.000 behandlingar. 

Det händer att man ibland använder ett kortisonpreparat samtidigt för att möjligen kunna få en längre effekt av smärtlindringen. Effekten brukar dock begränsas till någon månad.

Tillvägagångssätt: RF är en teknik där man först går in och bedövar den nerv/led som man ska behandla. Efter det för man ner en speciell nål genom huden. Denna nål har utrymme för att en elektrod ska kunna föras ned i det man kallar för en ”aktiv spets”, vilket är det område som inte är isolerat längst fram. Detta område kan variera mellan ett par millimeter upp till 15 millimeter. Den används för att värma upp strukturen (nerven) som ska behandlas. Efter att man har säkerhetstestat nivån, vilket innebär att man lägger på en ström för att se om man får en adekvat respons och inte smärta på felaktigt ställe, så bedövar man området extra. Därefter görs normalt en RF-behandling med två nivåer på värme och effekt;- Den första nivån är en ”pulsad RF”. Det innebär att temperaturen går upp till 42°C och att man, enligt teorierna, får en påverkan på nervstrukturerna som till viss del kan liknas vid TNS. Detta ger en smärtlindring generellt i området samt specifikt en förändring av nervens förmåga att fortleda impuls.- Den andra nivån är en teknik som höjer temperaturen upp till 80°C. Genom att göra detta värmer man upp strukturen och framför allt nerven som man står på. Nervens förmåga att förmedla smärtsignaler försämras därmed. Detta innebär att bland annat fettvävnaden runt nerven (myelinet) påverkas och det kan vara en av orsakerna som gör att smärtimpulsen inte fortleds. När impulsen inte fortleds känner man inte heller någon smärta. 

Efterbehandling: Efter att ha gjort behandlingen så lägger man alltid en liten mängd kortison i området där behandlingen är utförd. Orsaken till detta är att försöka minska irritation och inflammatoriska reaktioner. Det finns annars en risk att besvären ökar efteråt. 

Förväntad effekt: Man förväntar sig initialt en smärtlindring i det område som är problematiskt, framför allt med tanke på att man initialt har använt lokalbedövning i ganska stor mängd. I 20-30 % av fallen händer det att en ökad irritation sker i området, vilken då oftast uppstår 5-6 timmar efter behandlingen. Detta kan hålla i sig under en varierad tid, men det håller sig sällan kvar längre än under dagen efter. Efter det brukar en känsla av förbättring inträda. Förbättringen kan komma efter någon timme, men den kan också dröja någon till några veckor. Successivt blir man då oftast bättre och bättre, och återfår sitt mer normala rörelse- och belastningsmönster.  Det händer att, om man fortfarande har besvär efter 4-5 veckor, man kan bli tvungen att gå ner i området igen för att lägga en liten kortisoninjektion. Detta för att dämpa en eventuell inflammatorisk irritation i området. Det brukar vara tillräckligt för att bryta det sista smärtmönstret. 

Eventuella komplikationer: En mycket ovanlig, men trots allt möjlig komplikation är en infektion i det område som har behandlats. Denna komplikation finns potentiellt alltid när man går in med nål genom hud. Incidens på detta ligger på mindre än 1 promille, men det kan dock ske.Om man skulle få mer ont i det behandlade området, till exempel svullnad, rodnad och allmän sjukdomskänsla, så är det en indikation på att direkt ta kontakt med Akutmottagningen. De bör då ta prover och sätta in rätt typ utav behandling på en gång.

Göran Skog
Leg Läk