Utredning

En utredning är en av de nödvändiga grunderna för att komma fram till en diagnos. Utan diagnos, så är det mycket svårt att strukturera upp behandlingen på ett bra sätt. 

De naturliga delarna i en utredning, är att ta en ordentlig anamnes och få en beskrivning av symtomen. Det är också mycket viktigt att få reda på vad det är som gör besvären sämre, bättre eller inte påverkar besvären alls. 

 Tidigare behandlingar är viktigt att analysera, likväl som att ta rätt på vad det är som har hjälpt, eller inte hjälpt. 

 Andra sjukdomar, operationer eller andra medicinska tillstånd är viktigt att ta med i bedömningen. 

 Det är mycket vanligt att utreda ryggbesvär med röntgen eller MR. Det kan ibland ge mycket viktig information. 

Som en komplettering till detta så utför vi på Smärt & Ryggkliniken i Stockholm också diagnostiska blockader. 

Detta är röntgenguidade injektioner, som riktas mot en nerv led eller disk i syfte att ta rätt på om det är just denna struktur som är orsak till de besvär som man har. 

Alla dessa utredningar följs naturligtvis upp genom ett återbesök.  

Efter att utredningen är komplett, så siktar man på att försöka behandla smärttillståndet på ett sätt som är optimalt för patienten i fråga.